องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
ตรวจสอบภายใน


(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 

นางธมนวรรณ  แสนศรี

 
 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน