องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ของ อบต.สำโรง [ 12 ก.พ. 2567 ]3
2 ขอขยายเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]5
3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี 2566 [ 19 ม.ค. 2567 ]50
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สรรหาและเลือกสรรเป็พนักงานจ้างสังกัดอบต.สำโรง [ 28 ธ.ค. 2566 ]26
5 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]1
6 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง หลักสูตร วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ธ.ค. 2566 ]15
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ธ.ค. 2566 ]9
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง ผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]9
9 ประกาศอบต.สำโรง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง [ 17 พ.ย. 2566 ]12
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]6
11 ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]3
12 ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความ 5 บทความ [ 31 ต.ค. 2566 ]20
13 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักส่วนตำบล [ 27 ก.ค. 2566 ]59
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างองค์บริหารส่วนตำบลสำโรง [ 3 พ.ค. 2566 ]57
15 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง พ.ศ.2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]20
16 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนมาติดต่อราชการ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]40
17 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]2
18 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2566 ]58
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่องหลักสูตร วิธีการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2566 ]41
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง [ 23 มี.ค. 2566 ]51
 
หน้า 1|2|3|4