องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 1/2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]107
2 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]126
3 รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]115
4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]100
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน [ 23 มิ.ย. 2563 ]97
6 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 1/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]100
7 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่2/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]99
8 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]99
9 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]102
10 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 2/2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]100
11 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่4/2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]98
12 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่3/2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]100
13 แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส ที่4/2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]100
14 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่2/2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]102
15 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 1/2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]101
16 แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส ที่3/2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]105
17 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]148